A A A + | -

Articolul 2666. Norme speciale ce impun restricţii cu privire la succesiune sau afectează succesiunea sub anumite aspecte

În cazul în care legea statului în care sînt situate anumite bunuri imobile, anumite întreprinderi sau alte categorii speciale de bunuri conţine norme speciale care, din motive economice, familiale sau sociale, stabilesc restricţii privind succesiunile sau afectează succesiunile în ceea ce priveşte acele bunuri, acele norme speciale se aplică succesiunii în măsura în care, în temeiul legii acelui stat, respectivele norme sînt aplicabile indiferent de legea aplicabilă succesiunii.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune