A A A + | -

Articolul 2667. Adaptarea drepturilor reale

În situaţia în care o persoană invocă un drept real la care este îndrituită în temeiul legii aplicabile succesiunii, iar în legislaţia statului unde este invocat dreptul real nu este prevăzut dreptul real în cauză, respectivul drept se adaptează, dacă este necesar şi în măsura în care acest lucru este posibil, la cel mai apropiat drept real echivalent în temeiul legislaţiei statului respectiv, luînd în considerare obiectivele şi interesele urmărite de dreptul real specific şi efectele acestuia.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune