A A A + | -

Articolul 291. Obligaţia de dezvăluire a controlului

(1) Administratorul persoanei juridice care exercită control trebuie să informeze în scris administratorul persoanei juridice controlate imediat ce s-a stabilit sau a dispărut controlul.
(2) De îndată ce a fost informată, persoana juridică controlată, cu excepţia cazului cînd este de naţionalitate străină şi legea sa naţională nu o prevede, trebuie să informeze fără întîrzieri nejustificate persoana juridică care exercită controlul despre numărul de participaţiuni şi drepturile de vot deţinute de ea la adunarea generală a persoanei juridice care exercită control, precum şi în oricare alte persoane juridice.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune