A A A + | -

Articolul 293. Dreptul de a primi informaţii la nivelul persoanei juridice controlate

Organele persoanei juridice care exercită controlul, inclusiv de naţionalitate străină, au dreptul să primească orice informaţie de la persoana juridică controlată dacă prin aceasta nu se încalcă legea aplicabilă persoanei juridice controlate sau drepturile terţilor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune