A A A + | -

Articolul 294. Interesul grupului

(1) Dacă administratorul unei persoane juridice controlate, în special ca urmare a unei instrucţiuni date de persoana juridică care exercită controlul, ia o decizie care contravine intereselor persoanei juridice controlate, se consideră că administratorul nu şi-a încălcat obligaţiile dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
a) decizia este în interesul grupului;
b) administratorul are temei să presupună în mod rezonabil că potenţialul prejudiciu va fi echilibrat, într-un termen rezonabil, printr-un avantaj;
c) potenţialul prejudiciu nu este de natură să pună în pericol existenţa însăşi a persoanei juridice.
(2) Dacă persoana juridică controlată este o persoană juridică deţinută integral, dispoziţiile alin.(1) lit.b) nu se aplică.
(3) Administratorul persoanei juridice controlate are dreptul să refuze respectarea instrucţiunilor primite de la persoana juridică care exercită controlul dacă condiţiile prevăzute la alin.(1) nu sînt întrunite.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune