A A A + | -

Articolul 297. Asociaţia

(1) Asociaţie este organizaţia necomercială constituită benevol de fondatori, în modul prevăzut de lege, pentru satisfacerea unor necesităţi necomerciale.
(2) Asociaţia poate avea forma de asociaţie obştească, cult religios sau parte componentă a acestuia, partid sau de altă organizaţie social-politică, de sindicat, de patronat, alte forme în condiţiile legii.
(3) În asociaţie, calitatea de membru se consemnează.
(4) Bunurile transmise asociaţiei de către fondatori (membri) sînt proprietatea ei. Asociaţia utilizează aceste bunuri în scopurile stabilite în statut.
(5) Membrii nu-şi păstrează drepturile asupra bunurilor transmise asociaţiei în proprietate, nici asupra cotizaţiilor de membru. Ei nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei, iar aceasta nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi.
(6) Particularităţile constituirii, ale activităţii, statutul juridic al diferitor tipuri de asociaţii se stabilesc prin lege.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune