A A A + | -

Articolul 316. Forma actului juridic

(1) Actul juridic poate fi încheiat verbal, în formă electronică, în scris sau în formă autentică.
(2) Forma este o condiţie de valabilitate a actului juridic numai în cazurile expres prevăzute de lege.
(3) Actul juridic care poate fi încheiat verbal se consideră încheiat şi în cazul în care comportamentul persoanei arată vădit voinţa de a-l încheia.
(4) Tăcerea se consideră exprimare a voinţei de a încheia actul juridic în cazurile prevăzute de lege sau de acordul părţilor.
(5) Orice modificare adusă unui act juridic trebuie să îmbrace forma stabilită pentru acel act.


Adnotare:

 

Prof. francez René Demogue observa că legea eforturilor minime, care guvernează eficiența economică, a dus la reducerea drastică a formalismului la documentarea actelor juridice [v. René Demogue, Les notions fondamentales du droit privé : essai critique, pour servir d’introduction à l’étude des obligations, ed. Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Paris, 1911, p. 111].

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune