A A A + | -

Articolul 347. Efectele juridice condiţionale

(1) Actul juridic poate prevedea că, la survenirea unui eveniment viitor şi nesigur ca realizare (condiţie), anumite sau toate efectele sale juridice se vor produce (condiţie suspensivă) sau se vor stinge (condiţie rezolutorie).
(2) Condiţia, de asemenea, poate să depindă de un eveniment survenit, însă deocamdată necunoscut părţilor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune