A A A + | -

Articolul 350. Condiţia negativă

(1) În cazul în care s-a prevăzut condiţia nesurvenirii unui eveniment anume într-un termen determinat, condiţia se consideră realizată chiar şi pînă la expirarea acestui termen dacă este evident că survenirea ulterioară a evenimentului este imposibilă.
(2) Dacă termenul nu este determinat, condiţia se consideră realizată doar atunci cînd este evident că evenimentul nu va surveni.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune