A A A + | -

Articolul 356. Renunţarea la condiţie

(1) Partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiţia este liberă să renunţe unilateral la aceasta atît timp cît condiţia nu s-a îndeplinit.
(2) Renunţarea la condiţie face ca obligaţia sau alt efect juridic să fie necondiţionat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune