A A A + | -

Articolul 364. Delegarea împuternicirilor şi substituirea reprezentantului

(1) Reprezentantul trebuie să încheie personal actele juridice pentru care este împuternicit. El poate să delege împuternicirile unui terţ (delegarea împuternicirilor) sau să cesioneze împuternicirile unui terţ (substituirea reprezentantului) în cazul în care este împuternicit de reprezentat sau în alte cazuri prevăzute de lege. În caz de dubiu, se prezumă că reprezentantul şi-a delegat împuternicirile, dar nu le-a cesionat.
(2) Chiar dacă a delegat împuternicirile unui terţ, reprezentantul păstrează aceleaşi împuterniciri, avînd dreptul de a le delega şi altui terţ. Atît reprezentatul, cît şi reprezentantul pot exercita dreptul de revocare a împuternicirilor acordate terţului prin delegare.
(3) Reprezentantul care a delegat sau a cesionat unui terţ împuternicirile este obligat să aducă faptul cît mai curînd la cunoştinţa reprezentatului, precum şi informaţia necesară despre terţ. În cazul în care nu îndeplineşte această obligaţie, reprezentantul poartă răspundere pentru acţiunile terţului ca pentru acţiuni proprii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune