A A A + | -

Articolul 375. Procura ulterioară

(1) Persoana căreia îi este eliberată procura (procură iniţială) poate elibera o procură prin care se deleagă împuternicirile sau se substituie reprezentantul conform art.364 (procură ulterioară).
(2) În toate cazurile, procura ulterioară emisă de o persoană fizică trebuie autentificată notarial chiar dacă procura iniţială nu este autentificată.
(3) Reprezentantul căruia i s-a eliberat procura conform art.374 alin.(5) nu poate elibera procură ulterioară.
(4) Persoana căreia îi este eliberată procura ulterioară poate elibera o nouă procură ulterioară numai dacă acest drept este stipulat expres în procura iniţială şi cea ulterioară.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune