A A A + | -

Articolul 380. Publicitatea revocării sau încetării din alt temei a procurii

(1) În vederea informării terţilor, notarul căruia i se solicită să autentifice revocarea unei procuri este obligat să înregistreze, de îndată, informaţia despre revocare în registrul procurilor.
(2) Notarul care autentifică actul pentru încheierea căruia a fost dată procura are obligaţia să verifice la registrul prevăzut la alin.(1) dacă acea procură a fost revocată sau dacă au fost înregistrate informaţii despre alte temeiuri de încetare a procurii.
(3) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) sînt aplicabile şi în cazul autentificărilor realizate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune