A A A + | -

Articolul 384. Modul de stabilire a termenului

Termenul se instituie prin indicare a unei date calendaristice, a unei perioade sau prin referire la un eveniment viitor şi sigur că se va produce.


 

Un model de claritate se consideră Codul civil Chile, care la art. 1081 dispune:

Ziua este certă și determinată dacă va surveni neapărat și se cunoaște când, cum ar fi ziua cutare dintr-o lună și an, sau atâtea zile, luni sau ani după data întocmirii testamentului sau de la decesul testatorului.
Este certă, dar nedeterminată, dacă va surveni neapărat, dar nu se cunoaște când, cum ar fi ziua morții unei persoane.
Este incertă, dar determinată, dacă poate surveni sau nu, dar presupunând că survine, se știe când, cum ar fi ziua în care o persoană împlinește 25 de ani.
În fine, este incertă și nedeterminată, dacă nu se știe dacă va surveni și nici când, cum ar fi ziua în care o persoană se va căsători.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune