A A A + | -

Articolul 399. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive în cazul raporturilor familiale

Cursul prescripţiei extinctive se suspendă:
a) pentru cererile dintre soţi – pe durata căsătoriei;
b) pentru cererile dintre părinţi şi copii – pînă la atingerea majoratului de către copii;
c) pentru cererile dintre tutori, curatori ori alte persoane care exercită o măsură de ocrotire şi persoanele aflate sub tutela sau curatela lor ori sub altă măsură de ocrotire – pe durata tutelei, curatelei sau altei măsuri de ocrotire.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune