A A A + | -

Articolul 412. Aplicarea decăderii

(1) Decăderea poate fi invocată de partea în favoarea căreia a fost stipulat ori instituit termenul în condiţiile art.394 alin.(1).
(2) Instanţa de judecată este obligată să invoce şi să aplice din oficiu termenul de decădere, cu excepţia cazului cînd acesta protejează doar un interes privat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune