A A A + | -

Articolul 414. Condiţiile de publicitate

(1) Procedura şi condiţiile de publicitate se stabilesc prin lege.
(2) Îndeplinirea formalităţii de publicitate poate fi cerută de orice persoană, chiar dacă este un minor sau dacă este un adult în privinţa căruia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară.
(3) Orice renunţare sau restrîngere a dreptului de a îndeplini o formalitate de publicitate, precum şi orice clauză penală sau altă sancţiune stipulată pentru a împiedica exercitarea acestui drept sînt lovite de nulitate absolută.
(4) Nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus publicităţii dacă formalitatea de publicitate a fost legal îndeplinită.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune