A A A + | -

Articolul 419. Consultarea registrelor de publicitate

(1) Orice persoană, chiar fără a justifica un interes, poate, în condiţiile legii, să consulte registrele de publicitate privitoare la un drept, act, fapt sau o anumită situaţie juridică şi să obţină extrase sau copii certificate de pe acestea.
(2) În cazurile şi în modul prevăzut de lege, accesul la informaţia cuprinsă în registrul de publicitate este restricţionat sau condiţionat în vederea ocrotirii datelor cu caracter personal ale persoanei fizice la care se referă informaţia.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune