A A A + | -

Articolul 422. Înregistrarea drepturilor supuse înregistrării afectate de modalităţi

(1) Drepturile supuse înregistrării dobîndite sub condiţie suspensivă sau rezolutorie nu se înregistrează. Ele se pot însă înregistra provizoriu.
(2) Termenul extinctiv sau sarcina liberalităţii se va putea arăta atît în cuprinsul înregistrării, cît şi al înregistrării provizorii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune