A A A + | -

Articolul 429. Înregistrarea întemeiată pe obligaţiile defunctului

Înregistrarea întemeiată pe obligaţiile defunctului se poate efectua şi după ce dreptul supus înregistrării a fost înregistrat pe numele moştenitorului, însă numai în măsura în care moştenitorul este ţinut de aceste obligaţii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune