A A A + | -

Articolul 434. Răsturnarea prezumţiilor privind existenţa sau inexistenţa unui drept supus înregistrării

În cazul drepturilor supuse înregistrării, prezumţiile prevăzute la art.416 pot fi răsturnate numai pe calea acţiunii în rectificare sau dacă se face dovada cazului prevăzut la art.425.

Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.86-92 din 08.03.2019, pag.25 (în art.434 textul „art.411” se va citi „art.416”)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune