A A A + | -

Articolul 440. Termenele de exercitare a acţiunii în rectificare

(1) Acţiunea în rectificare este imprescriptibilă.
(2) Acţiunea în rectificare fondată pe unul din temeiurile prevăzute la art.439 alin.(1) lit.a) sau b) se respinge dacă titularul dreptului înregistrat a demonstrat intervenirea dobîndirii de bună-credinţă conform art.523 sau a uzucapiunii conform art.524.


S-a apreciat că, într-o societate închisă și tradițională va fi preferat adevăratul, adică vechiul proprietar, în timp ce într-o societate nouă, deschisă, bazată pe economia de piață, liberă, va fi preferat terțul dobânditor, deoarece afacerile, producția și comerțul sunt favorizate de principiul securității (certitudinii) dinamice [Marian Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, vol. I, Introducere în publicitatea imobiliară, Ed. Universul Juridic, București, 2006, p. 114].

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune