A A A + | -

Articolul 443. Radierea drepturilor condiţionale

(1) Dreptul dobîndit sub o condiţie suspensivă se radiază la cererea oricărei persoane interesate, dacă nu se dovedeşte îndeplinirea condiţiei care afectează dreptul, în termen de 10 ani de la înregistrarea provizorie sau în alt termen stipulat de părţi în acest sens.
(2) Tot astfel se va radia condiţia rezolutorie şi dreptul titularului anterior, dacă nu s-a cerut, în temeiul condiţiei rezolutorii, radierea dreptului înregistrat provizoriu sub o asemenea modalitate, timp de 10 ani de la înregistrarea provizorie dacă actul prin care s-a stipulat condiţia nu prevede un alt termen.
(3) Dispoziţiile art.433 alin.(4)-(6) se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune