A A A + | -

Articolul 450. Drepturile, actele sau faptele supuse notării

În afara altor cazuri prevăzute de lege, sînt supuse notării în registrul bunurilor imobile:
a) intenţia titularului dreptului real imobiliar de a înstrăina sau de a ipoteca dreptul;
b) poprirea, gajul sau constituirea altei garanţii reale asupra creanţei ipotecare;
c) avizul de executare a dreptului de ipotecă.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune