A A A + | -

Articolul 451. Notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca

(1) Titularul unui drept real imobiliar poate cere ca intenţia sa de a înstrăina sau de a ipoteca în folosul unei anumite persoane să fie notată, arătînd în acest din urmă caz şi suma maximă a obligaţiei garantate fără dobînzi, comisioane şi alte cheltuieli, penalităţi ori alte forme de despăgubire.
(2) Dacă, în termen de 3 luni de la notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca, se depune cerere de înregistrare sau înregistrare provizorie a înstrăinării sau ipotecării avute în vedere, dreptul se va înregistra sau, respectiv, se va înregistra provizoriu şi în raport cu persoanele care au dobîndit vreun drept real imobiliar după notare, ale căror drepturi se vor radia fără consimţămîntul lor la cererea oricărei persoane interesate.
(3) Notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca îşi pierde efectul la expirarea unui termen de 3 luni de la data depunerii cererii de notare şi se radiază fără consimţămîntul titularului la cererea oricărei persoane interesate.
(4) Anul, luna şi ziua în care notarea îşi pierde efectul se menţionează în notare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune