A A A + | -

Articolul 458. Animalele

(1) Animalele nu sînt lucruri. Ele sînt ocrotite prin legi speciale.
(2) În privinţa animalelor se aplică în mod corespunzător dispoziţiile legale referitoare la lucruri, cu excepţia cazurilor stabilite de lege.


 

Tatiana Tabuncic — Statutul juridic al animalelor de companie, 2016

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune