A A A + | -

Articolul 514. Înstrăinarea de mai multe ori

(1) În cazul în care există mai multe acte de înstrăinare ale aceluiaşi bun mobil de către transmiţător, dreptul de proprietate este dobîndit de către dobînditorul care primul intră în posesia bunului mobil.
(2) În cazul în care bunul mobil nu a fost predat, dreptul de preferinţă îl are creditorul în al cărui folos a luat naştere obligaţia mai înainte, iar dacă nu se poate stabili în al cărui folos a luat naştere obligaţia, dreptul de preferinţă îl are cel care a intentat primul acţiunea.
(3) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică bunurilor mobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate.


 

Octavian Cazac — Vânzarea repetată a bunului: 2 contracte vs 1 proprietate, 2020

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune