A A A + | -

Articolul 574. Determinarea părţilor din proprietatea comună în devălmăşie soţilor în caz de partaj al bunurilor

(1) În cazul partajului bunurilor proprietate comună în devălmăşie a soţilor, părţile lor se consideră egale.
(2) Bunurilor proprietate comună în devălmăşie a soţilor pot fi partajate atît la divorţ, cît şi în timpul căsătoriei. Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei nu afectează regimul juridic al bunurilor care vor fi dobîndite în viitor.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 4 septembrie 2020

▮ Jurisprudență

Dacă automobilul dobândit în timpul căsătoriei și apoi vândut, la fel în timpul căsătoriei era comun, un fost soț (reclamant) poate cere partajul prețului de vânzare chiar și după divorț. Or, în cauză nu se partajează automobilul, care nu mai aparține fostului soț pârât, ci se partajează banii primiți de pârât din vânzare (cauza nr. 2ra-73/18, Decizia Col. civ. CSJ din 7 februarie 2018).

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 574 [online]. Codul civil Adnotat [citat 25.05.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/574/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune