A A A + | -

Articolul 584. Concurenţa cu alte acţiuni

Dacă între proprietar şi posesor există un raport juridic, proprietarul îşi va recupera bunul în condiţiile acelui raport juridic.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune