A A A + | -

Articolul 664. Efectele încetării superficiei prin consolidare

(1) În cazul în care dreptul de superficie s-a stins prin consolidare, în absenţa unei stipulaţii contrare, drepturile reale limitate constituite asupra drepturilor superficiarului se menţin pe durata pentru care au fost constituite, dar nu mai tîrziu de expirarea termenului iniţial al superficiei.
(2) Ipotecile născute pe durata existenţei superficiei se menţin fiecare în funcţie de obiectul asupra cărora s-au constituit.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune