A A A + | -

Articolul 689. Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani

Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani este valabil chiar dacă, la momentul constituirii lui, debitorul gajist încă nu a primit prestaţia pentru care se obligă sau a primit-o doar parţial ori în tranşe. Această regulă se aplică în special la acordarea de credite, împrumuturi sau la emiterea de obligaţii ori de alte titluri de împrumut.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune