A A A + | -

Articolul 691. Constituirea amanetului

(1) Amanetul este constituit prin remiterea bunului sau titlului către creditorul gajist sau către un terţ care acţionează în numele creditorului gajist ori, dacă bunul este deja în mîinile acestuia, prin menţinerea posesiei în baza consimţămîntului debitorului gajist, în scopul garantării creanţei creditorului.
(2) Pentru apariţia amanetului nu este obligatorie încheierea în scris a contractului.
(3) Amanetul este făcut public prin posesia bunului sau a titlului exercitată de creditor şi rămîne public doar dacă posesia este continuă. Publicitatea determină rangul de prioritate al amanetului în conformitate cu dispoziţiile art.736 alin.(1).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune