A A A + | -

Articolul 692. Conservarea dreptului de amanet

(1) Amanetul subzistă în cazul în care exercitarea posesiei este împiedicată de un terţ, fără ca creditorul să fi consimţit.
(2) Amanetul subzistă şi în cazul în care exercitarea posesiei este întreruptă provizoriu prin remiterea bunului sau a titlului către debitorul gajist sau către un terţ pentru evaluare, reparare, transformare sau ameliorare.
(3) Cu consimţămîntul debitorului gajist, creditorul poate să exercite posesia prin intermediul unui terţ, care trebuie informat privitor la titlul bunului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune