A A A + | -

Articolul 702. Radierea gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului

Temei pentru radierea gajului constituit conform art.701 poate servi:
a) hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind respingerea cererii de înregistrare a prospectului ofertei publice de obligaţiuni;
b) hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind radierea din registrul de stat al valorilor mobiliare a obligaţiunilor emise;
c) hotărîrea privind declararea emisiunii de obligaţiuni neefectuate sau nevalabile, în cazul în care plasarea obligaţiunilor nu a avut loc;
d) hotărîrea instanţei de judecată.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune