A A A + | -

Articolul 705. Dreptul de opţiune al creditorului gajist

Creditorul gajist care a obţinut în posesie bunul gajat, în conformitate cu dispoziţiile art.755 sau, după caz, ale art.757, este în drept să-l vîndă în baza procedurii generale, potrivit art.764, sau ca un tot întreg, potrivit art.706.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune