A A A + | -

Articolul 706. Exercitarea dreptului de gaj asupra întreprinderii

(1) În cazul în care creditorul gajist a decis să exercite dreptul de gaj asupra întreprinderii prin vînzarea ei ca un tot întreg, avizul de executare a gajului va conţine, pe lîngă datele prevăzute la art.752 alin.(10), o menţiune în acest sens.
(2) Avizul de executare a gajului se depune la registrul garanţiilor şi se expediază către toate băncile cunoscute ca deţinînd controlul asupra conturilor bancare ale debitorului gajist în conformitate cu dispoziţiile art.699 alin.(2).
(3) Creditorul gajist poate în orice moment să renunţe la exercitarea dreptului de gaj asupra întreprinderii ca un tot întreg şi să procedeze la exercitarea dreptului de gaj în baza regulilor generale stabilite la art.764. În acest caz, el va depune în registrul garanţiilor un aviz de modificare cu privire la avizul de executare depus conform alin.(1) din prezentul articol.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune