A A A + | -

Articolul 707. Creanţele din care poate naşte gajul legal

(1) Gajul legal poate naşte doar din:
a) creanţele statului pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale şi vamale;
b) creanţele rezultate dintr-o hotărîre judecătorească.
(2) Gajul legal poate greva bunuri mobile şi imobile.
(3) Gajul legal nu poate greva bunuri sau drepturi patrimoniale gajate deja în folosul altor creditori, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune