A A A + | -

Articolul 712. Registrul garanţiilor

(1) Registrul garanţiilor este un registru public, în care se înregistrează gajul bunurilor mobile, precum şi oricare alte drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile prevăzute la art.722.
(2) Registrul garanţiilor este unica sursă oficială de informaţie privind drepturile de garanţie înregistrate asupra bunurilor mobile, inclusiv în scopul determinării rangului de prioritate al gajului.
(3) Organizarea şi funcţionarea registrului garanţiilor, cerinţele de securitate şi integritate ale acestuia, modul de transmitere de către deţinătorul registrului garanţiilor către deţinătorii altor registre a datelor despre gajuri şi alte drepturi de garanţie înregistrate şi modul de coordonare a funcţiilor între registre, precum şi plăţile aferente care se percep sînt reglementate printr-un regulament aprobat de Guvern. Registrul garanţiilor este organizat astfel încît să asigure ca procesele de înregistrare şi acces la registru să fie simple, eficiente, public accesibile şi transparente.


Adnotare:

V. Regulamentul cu privire la ținerea Registrului garanţiilor reale mobiliare (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 26 februarie 2016).

 

 

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune