A A A + | -

Articolul 715. Taxa de stat şi plata pentru înregistrarea gajului şi pentru furnizarea informaţiei

(1) Pentru înregistrarea gajului, eliberarea extrasului din registrul garanţiilor sau furnizarea oricărei altei informaţii privind înregistrarea gajului se percepe o taxă de stat în mărimea prevăzută de Legea taxei de stat nr.1216/1992 şi o plată în mărimea stabilită în regulamentul prevăzut la art.712 alin.(3).
(2) Instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, administratorii insolvabilităţii/lichidatorii în procesele de insolvabilitate, organele de urmărire penală, autorităţile fiscale şi alte autorităţi publice au acces gratuit la registrul garanţiilor.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune