A A A + | -

Articolul 719. Efectele înregistrării

(1) Faptul că informaţia este înregistrată în registrul garanţiilor nu constituie o prezumţie legală a veridicităţii acesteia.
(2) Înregistrarea în registrul garanţiilor nu conferă validitate unui gaj lovit de nulitate. Dispoziţiile art.416 rămîn aplicabile.
(3) Din momentul înregistrării gajului, nimeni nu poate invoca necunoaşterea informaţiei înregistrate în registrul garanţiilor.
(4) În raporturile cu terţii de bună-credinţă, debitorul gajist sau creditorul gajist nu poate invoca incorectitudinea informaţiei din registrul garanţiilor.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune