A A A + | -

Articolul 720. Accesul pasiv la registrul garanţiilor

(1) Orice persoană poate consulta registrul garanţiilor şi obţine extras din el. Extrasul din registrul garanţiilor este emis în conformitate cu regulamentul prevăzut la art.712 alin.(3).
(2) Ministerul Justiţiei poate permite, în bază de contract, persoanelor interesate accesul pasiv continuu la registrul garanţiilor.
(3) Debitorul gajist poate cere interzicerea accesului terţilor la informaţia din registrul garanţiilor cu privire la gajul asupra bunurilor sale. În acest caz, se prezumă că întregul patrimoniu al debitorului gajist este grevat cu gaj. Clauza privind interzicerea accesului terţului nu împiedică creditorul gajist sau debitorul gajist să permită, printr-o încuviinţare dată în scris, terţului accesul la informaţia din registrul garanţiilor cu privire la gajul asupra bunurilor gajate.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune