A A A + | -

Articolul 722. Înregistrarea altor drepturi de garanţie

(1) Leasingul poate fi înregistrat în registrul garanţiilor în cazurile prevăzute la art.1321 alin.(3) lit.c).
(2) Alte drepturi de garanţie pot fi înregistrate în registrul garanţiilor în cazurile prevăzute lege.
(3) Procedura de înregistrare a leasingului şi a altor drepturi de garanţie în registrul garanţiilor este reglementată de prezenta secţiune şi de regulamentul prevăzut la art.712 alin.(3).
(4) Rangul de prioritate între diferite drepturi de garanţie supuse înregistrării în registrul garanţiilor este determinat de momentul înregistrării în registrul garanţiilor.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune