A A A + | -

Articolul 724. Obligaţia de diligenţă

(1) Nici debitorul gajist, nici posesorul bunului gajat nu poate distruge sau deteriora bunul gajat ori diminua valoarea lui dacă aceasta nu se face prin uzură normală sau în caz de necesitate.
(2) În cazul pericolului pieirii sau deteriorării bunului gajat, precum şi în alte cazuri care pot afecta drepturile celeilalte părţi în virtutea contractului de gaj, partea care îl deţine este obligată să informeze imediat cealaltă parte, aceasta fiind în drept să examineze bunul.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune