A A A + | -

Articolul 730. Obligaţia lombardului de a asigura amanetul

(1) Lombardul este obligat ca, în momentul transferării posesiei, să asigure din contul său bunurile primite în gaj.
(2) Este nulă clauza care exclude obligaţia de asigurare.
(3) Asigurarea este efectuată în cuantumul valorii depline a bunului gajat, conform estimărilor făcute cu acordul părţilor la gajarea bunului, care se determină în funcţie de preţurile de piaţă pentru categoriile şi calitatea obiectelor amanetate.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune