A A A + | -

Articolul 732. Verificarea bunului gajat

(1) Creditorul gajist are dreptul să verifice, în drept şi în fapt, existenţa, starea fizică, condiţiile de păstrare şi de folosire a bunului gajat, cu condiţia notificării prealabile a debitorului gajist şi, după caz, a deţinătorului bunului gajat.
(2) Debitorul gajist este obligat să nu creeze impedimente pentru verificarea bunului gajat, să prezinte creditorului gajist toate documentele şi informaţia necesară realizării acestui drept, precum şi să asigure, la prima cerere a creditorului gajist, accesul fizic al acestuia la bunul gajat.
(3) Verificarea bunului gajat nu trebuie să tulbure folosirea bunului gajat, nici să lezeze drepturile debitorului gajist sau ale terţului care deţine temporar bunul gajat.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune