A A A + | -

Articolul 733. Substituirea obiectului gajului

(1) Părţile pot conveni asupra condiţiilor de substituire a obiectului gajului.
(2) Substituirea obiectului gajului reprezintă un nou gaj. Această regulă nu se aplică cînd substituirea are loc de plin drept conform art.697, art.679 şi în alte cazuri prevăzute de lege sau contract.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune