A A A + | -

Articolul 736. Rangul de prioritate al gajurilor

(1) Rangul de prioritate al gajurilor asupra aceluiaşi bun este determinat de momentul apariţiei gajului, conform art.673 alin.(3). Obligaţia garantată cu un gaj de rangul inferior se satisface doar după satisfacerea deplină a obligaţiei garantate cu un gaj de rang superior.
(2) În cazul în care calitatea de creditor gajist este cumulată de două sau mai multe persoane, în baza aceluiaşi contract de gaj, acestea vor avea acelaşi rang de prioritate, dacă contractul de gaj nu prevede altfel. Dispoziţiile art.1943-1958 se aplică dacă creditorii gajişti nu au convenit altfel.
(3) Creditorul gajist de un rang inferior poate să-şi satisfacă creanţa din bunul gajat înaintea creditorilor de rang superior numai cu acordul scris al fiecărui creditor de rang superior.
(4) Creditorii gajişti pot conveni asupra cotei care va reveni fiecăruia dintre ei din contul produsului vînzării bunului gajat.
(5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi creanţelor publice garantate prin gaj.
(6) Gajul asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturile bancare făcut public prin control în conformitate cu dispoziţiile art.699 alin.(2) are prioritate faţă de gajul făcut public prin înregistrare. Dacă banca în care a fost deschis contul a semnat contracte de control cu mai mulţi creditori gajişti, rangul de prioritate între aceşti creditori gajişti se va determina în funcţie de momentul încheierii contractelor de control.
(7) Gajul bunului corporal făcut public prin posesia titlului negociabil în conformitate cu dispoziţiile art.693 are prioritate faţă de gajul făcut public prin înregistrare, cu excepţia cazului în care gajul în favoarea creditorului gajist care nu are în posesie titlul negociabil a fost înregistrat înainte de momentul în care bunurile au devenit obiectul titlului negociabil.
(8) Următoarele gajuri au prioritate faţă de gajurile înregistrate asupra unei universalităţi de bunuri (art.696 şi 697), întreprinderii (art.704), produselor (art.681) şi bunurilor viitoare (art.682):
a) gajul înregistrat al unui vînzător sau creditor (inclusiv locator) neplătit, care a finanţat achiziţia unui bun, asupra acestui bun, dar numai în cazul în care acest gaj a fost înregistrat înainte ca debitorul gajist să fi obţinut posesia bunului, iar vînzătorul sau, după caz, creditorul l-a înştiinţat pe creditorul gajist precedent cu privire la aceasta;
b) gajul înregistrat asupra produselor program achiziţionate pentru a fi utilizate cu bunurile dobîndite în temeiul lit.a);
c) gajul înregistrat asupra recoltei sau produselor acesteia, care garantează finanţările obţinute pentru a produce recolta, constituit în perioada de creştere a culturilor sau în decurs de 6 luni înainte ca culturile să fie plantate;
d) gajul înregistrat asupra efectivelor de animale sau produselor acestora, care garantează finanţările obţinute pentru achiziţia de nutreţuri, medicamente sau hormoni pentru animale, cu excepţia faptului că acest gaj nu are prioritate faţă de gajul înregistrat neplătit al vînzătorului sau creditorului (inclusiv locatorului) care a finanţat achiziţionarea nutreţurilor, medicamentelor sau hormonilor pentru animale.
(9) În cazul în care două sau mai multe gajuri înregistrate asupra aceluiaşi bun corporal se extind asupra bunului rezultat din transformare sau confuziune (amestec), rangul de prioritate între ele rămîne acelaşi ca şi pînă la transformare sau confuziune (amestec).
(10) În cazul în care două sau mai multe gajuri înregistrate asupra diferitor bunuri corporale se extind asupra aceluiaşi bun rezultat din transformare sau confuziune (amestec), creditorii gajişti vor deţine cote-părţi din gajul asupra bunului rezultat din transformare sau confuziune (amestec) proporţionale valorii de piaţă a fiecărui bun pînă la transformare sau confuziune (amestec).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune