A A A + | -

Articolul 737. Cedarea rangului de prioritate

(1) Creditorul gajist poate ceda unui alt creditor gajist rangul de prioritate în mărimea creanţei garantate cu gaj, astfel încît ultimul să treacă în locul primului în mărimea creanţei creditorului care a cedat rangul de prioritate.
(2) Creditorul gajist care a cedat rangul de prioritate are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la cedare, să înştiinţeze despre aceasta pe debitor şi pe debitorul gajist cînd acesta este un terţ.
(3) Cedarea rangului de prioritate al gajului este posibilă numai în cadrul aceluiaşi registru de publicitate şi pentru acelaşi bun.
(4) Cedarea rangului de prioritate este posibilă în măsura în care nu sînt lezate astfel drepturile unui alt creditor gajist care deţine un gaj pentru acelaşi bun.
(5) Cedarea rangului de prioritate se înregistrează în baza cererii creditorilor gajişti în acelaşi mod ca şi înregistrarea gajului şi produce efecte de la data înregistrării.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune