A A A + | -

Articolul 742. Executarea înainte de termen a obligaţi ei garantate prin gaj

(1) Creditorul gajist este în drept să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate prin gaj în cazul în care a încetat dreptul debitorului gajist asupra obiectului gajului în temeiurile prevăzute de lege, precum şi în cazul confiscării obiectului gajului respectiv ca sancţiune pentru săvîrşirea unei contravenţii sau comiterea unei infracţiuni.
(2) Creditorul gajist este în drept să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate prin gaj, iar în cazul neexecutării creanţei sale, să pună sub urmărire obiectul gajului dacă debitorul gajist:
a) a încălcat regulile gajului următor;
b) a înstrăinat obiectul gajului încălcînd dispoziţiile art.727 alin.(3);
c) nu a executat obligaţiile prevăzute la art.728;
d) nu se află în posesia obiectului gajului, contrar condiţiilor contractului de gaj;
e) a încălcat regulile de substituire a obiectului gajului;
f) a încălcat termenul de efectuare a plăţilor scadente;
precum şi în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune