A A A + | -

Articolul 760. Drepturile creditorilor gajişti de rang superior la transmiterea în posesie

(1) În înştiinţarea transmisă creditorului gajist de rang inferior în conformitate cu dispoziţiile art.746 alin.(8), creditorul gajist de rang superior poate solicita ca acesta să-i transmită posesia bunului.
(2) Creditorul gajist de rang inferior care a obţinut posesia bunului în condiţiile art.755 sau art.757 şi a primit solicitarea prevăzută la alin.(1) din prezentul articol, este obligat să transmită bunul în posesia creditorului gajist de rang superior la expirarea termenului indicat la art.746 alin.(8), sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
(3) Dacă a primit solicitări de transmitere a posesiei bunului de la mai mulţi creditori garantaţi de rang superior, creditorul gajist de rang inferior va transmite, în termenul indicat la alin.(2), bunul creditorului gajist de cel mai înalt rang dintre aceştia.
(4) Creditorul gajist care a transmis posesia bunului în condiţiile alin.(2) sau alin.(3) va informa despre acest fapt debitorul gajist şi alţi creditori gajişti înregistraţi.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune